La Casa de la Bolla o del General

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Edifici de la Diputació del General o Generalitat, ubicat a l’actual pla de Palau, a prop de la Llotja, on es cobrava l’impost de la bolla (1) que gravava el comerç de teixits.

Era un edifici de planta rectangular, amb “planta baixa porticada, un pis amb finestres i sostre coronat amb merlets i gàrgoles. Als segles següents a la seva construcció sofrí algunes reparacions que no van alterar l'estructura original”(2).

Va ser enderrocat quan es va urbanitzar aquest espai l’any 1740 i es van construir uns pavellons militars.


  1. Peça de metall que era posada a cada cap de la peça de roba com a comprovant de pagament de l’impost que gravava la confecció de teixits. http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=bolla&operEntrada=0
  2. Ainaud, J., Gudiol, J., Verrie, F. P., 1947 Traducció del castellà F. Font
     

Bibliografia

Ainaud, J., Gudiol, J., Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid