Monestir de santa Maria de Montalegre

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

Antic convent de monges augustinianes, anomenades canongesses de santa Maria de Montalegre, les quals es traslladen a Barcelona des de Tiana i funden un monestir al barri del Raval, on avui hi ha els carrers de Montalegre i Valldonzella. Un “monestir de domnes o canoneses o dames principalíssimes”[1].

Es desconeix l’any d’inici de les obres; només consta que l’església fou beneïda l’any 1362.

D’aquella edificació només en resta una imatge de pedra, inserida al mur exterior de l’antiga Casa de la Caritat, que data de finals del segle XIV o principis del segle XV.

L’any 1514 el monestir és visitat per l’abat de Montserrat i, ja fos pels informes d’aquest, o per visites posteriors, “el Papa Clement VIII amb breu de 22 de setembre de 1593 va ordenar a  Joan Dimes Lloris, bisbe de Barcelona, que suprimís el Monestir de Montalegre, i establís amb les seves rendes un Seminari Tridentí. El Prelat va portar a efecte aquesta superior disposició el mes de novembre immediat”[2]. El Seminari Tridentí hi romangué fins a mitjans del segle XVIII, i  fou conegut pel seminari de Montalegre.

En el mateix emplaçament l’any 1802 es construiria la Casa de la Caritat.

 

[1] Carreras i Candi, F.; 1915, pàg. 473

[2] Pi y Arimon, A. A.; 1854, pàg. 536Bibliografia

Carreras i Candi, F.; 1915, “Geografia General de Catalunya: Ciutat de Barcelona”, Editorial Albert Martín, Barcelona, pàg. 473-475

Pi y Arimon, A. A.; 1854, “Barcelona Antigua y moderna, descripción e historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días”, Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, pàg.535-536