Palau Reial Major I

La Barcelona Gòtica ( tornar al mapa)

El Palau Reial Major de Barcelona és un conjunt d’edificis que fou la residència a Barcelona dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó.

Avui en dia en podem observar la capella palatina (la capella de santa Àgata), el saló del tron (saló del Tinell), el Palau del Lloctinent construït l'any 1549, i les reconstruccions historicistes del palau petit o cos gòtic intermedi, i del verger del Palau.

S’aixeca on abans havia existit el Palau Comtal carolingi, i posteriorment Palau Comtal romànic. Arribat el regnat de Jaume II (regna de 1291-1327), el vell edifici romànic presentava un lamentable estat de conservació, raó per la qual va voler iniciar-ne la reforma immediatament.

El Palau durant el regnat de Jaume II (regna de 1291 a  1327)

L’any 1291 Jaume II va a  Barcelona “decidit a consolidar l’autoritat de la monarquia per damunt de la resta de les forces feudals, i per aconseguir-ho, calia que el poder reial s’autorepresentés amb potència i dignitat. El símbol arquitectònic del poder reial a la ciutat més rica i poblada dels seus regnes esdevenia particularment important”[1]. El monarca començarà una gran tasca d’intervenció i transformació que durarà tot el seu regnat, i que es perllongarà també en vida del seu fill Alfons.

En aquell temps “la façana principal del palau donava al corral del palau, espai ben definit, tancat, pel qual s’entrava per dos passos sota volta, un des del carrer de Freneria[2], i l’altre des de la contigua plaça de la Corretgeria.  A partir segle XII, aquest espai  es començarà a anomenar Freginal[3], ja que és on es comercia amb la palla. S’entrava al palau per un portal obert a l’angle de la plaça, “al costat del portal exterior de la capella. Passat el portal, la primera estança comunicava igualment amb la gran sala i la capella”[4].

“Un monarca decidit a consolidar la supremacia del poder reial per dret diví necessitava una visualització més clara i impactant del seu vincle directe amb Déu”[5]. Calia doncs substituir la petita capella romànica, ubicada a l’interior de la torre romana número 12, per una que realcés la figura del monarca[6]. Per poder construir-la, però calia primer traslladar l’antiga cuina, ubicada on avui en dia s’aixeca la capella de santa Àgata. 

Així doncs, l’any 1302 s’inicien les obres de la nova cuina gòtica, que serà construïda  sobre l’antiga Farneria o Casa de la Farina, edifici situat a la mateixa plaça que el palau, i que era el lloc on, fins aleshores, es cobra el dret per la farina. La nova cuina s'enllaçarà amb el Saló de Paraments mitjançant una volta, que passava per sobre de l’androna o carreró interior que permetia l’accés al verger des de la plaça: en aquell període l’entrada al pati del palau no es pot realitzar des del futur carrer dels Comtes, ja que aquest espai està ocupat per propietats episcopals i del Capítol catedralici. Serà anys més tard, arran de diverses compres, que el monarca podrà obrir una entrada directa des del carrer Davallant de la Seu[7] vers el verger de palau. Alhora “va ser imprescindible construir la nova cuina al nivell de la primera planta o planta noble de la caixa estructural, no només per facilitar el servei de banquets reials a l’aula, sinó també per respectar en planta baixa la Farneria i l’entrada a l’androna”[8]. “En haver estat enderrocada fins als fonaments arran de la construcció dels soterranis del Palau del Lloctinent, no tenim més informació sobre els trets estructurals de la cuina reial gòtica”[9].

Tornant a la capella palatina, l’any 1299 ja s’havia enderrocat la cuina comtal, tot i que  el mur perimetral de la nova capella va aprofitar les parts baixes de l’antiga construcció, i l’any 1307 estava culminada la seva estructura. Un cop culminada i coberta l’església, els esforços començaren a adreçar-se cap a la instal·lació de vitralls i la construcció del campanar.

Al mateix temps que s’aixecava la nova Capella Reial, calia deixar-la dignament connectada amb la resta del complex palatí. La seva porta principal no donava a l’exterior, sinó que donava a la sala “romànica que rebia els habitants i visitants quan pujaven la grada i entraven per la porta principal. L’esmentada sala de recepció, que se sostenia sobre la volta romànica anterior, sempre havia actuat com a distribuïdor general que donava accés tant al sector residencial i a l’aula major com a la capella i la cuina comtals”[10]. Calia ara, però pensar en una nova distribució de l’espai, ara parcialment envaït l’estructura de la nova Capella Reial. “Calia redefinir-li les formes per generar un cos gòtic intermedi que, a més de proporcionar dignitat a la sala de recepció, permetés igualment la comunicació superior amb la tribuna”[11]. Malauradament, l’estructura i les característiques físiques d’aquell nou cos gòtic construït en temps de Jaume II, només les podem deduir a través de les fonts d’arxiu. Tot i haver perviscut un bon grapat de segles, gràcies a l’ocupació de les seves plantes superiors per la Inquisició, es va veure finalment destruït arran dels decrets de desamortització del segle XIX.

Aquest nou cos gòtic, l’anomenada avantcambra al primer quart del segle XIV, i que posteriorment va rebre la denominació específica de palau petit, estava situada entre la capçalera de santa Àgata i l’Aula Major i, per tant, també  serà coneguda com a  “sala petita” en contraposició a l’Aula Major o “sala gran” que representava la sala del tron. A la planta baixa es trobava la ja comentada sala petita, amb un alt sostre, i al costat una sala bessona, dividia en dos nivells, l’Arxiu Reial[12][13], a la part inferior, i la part superior trobàvem la sala del Tresor, que era on es guardaven les joies dels monarques.  A la primera planta es trobava l’Apartament Reial o Cambra Reial[14], dividida longitudinalment en una cambra i una recambra. “Jaume II ja descansava al nou apartament reial gòtic en arribar la tardor de l’any 1310”[15]. La seva cambra, on es trobava el seu llit, “tant prenia llum i ventilació del carrer sots lo palau, per damunt les cases adossades a la muralla romana”[16].

Jaume II també emprengué obres a l’antic Palau del Bisbe i al verger. L’any 1317 el monarca va pactar la cessió definitiva a la Corona de tot el sector de l’antic Palau del Bisbe[17], situat on avui es troba la plaça de sant Iu, que l’Església encara retenia. Es construeixen aleshores, unes estructures, que empalmen el palau de santa Eulàlia amb l’Aula Major de l’antic palau romànic[18], per sobre l’antiga androna o carreró[19] que permetia l’entrada al verger des de la plaça de la Cort comtal o corral del palau, avui plaça del Rei. També es començà a demolir una part del vell palau, fet que comportà que per primera vegada el Palau Reial  aconseguia tenir per primera vegada una façana amb porta i finestres que s’obrien al carrer Davallant de la Seu, i “també va comportar la plena remodelació de l’antiga crugia posterior, definitivament integrada aleshores al complex reial”[20]. Es creava aleshores una “nova façana palatina paral·lela a la catedral. Com a conseqüència, pogué ser dotada d’un accés alternatiu que permetia entrar al complex palatí des del Davallant de la Seu. Naixia d’aquesta manera allò que els documents posteriors denominen el portal menor, per oposició al portal major, el que s’obria i s’obre a la fi de la grada principal de la plaça del Rei. El dit portal menor[21], precedent directe de la porta de la Inquisició, facilitava l’accés de les cavalleries i els carros a un pati posterior que també sabia vist generosament ampliat com a resultat de l’annexió del palau de santa Eulàlia, en haver absorbit la cort posterior de l’antiga ala”[22]. Començà aleshores la transformació del pati comtal en el nou verger enjardinat, i s’envoltà parcialment el pati d’estructures porxades, seguint el model dels claustres monàstics. Es construí així, una galeria oberta paral·lela a la façana principal que encara avui observem dins el que avui és el pati d’accés al museu Marès, encara que aquests arcs són una reconstrucció efectuada al segle XX.  Perpendicular a aquesta galeria, es van construir uns arcs que sostenien una gran sala, coneguda en època contemporània com el Tinellet, que “s’il·luminava a través d’amplis finestrals que donaven al Davallant de la Seu (l’actual carrer dels Comtes) i al verger. Per descomptat, els que ara hi veiem són igualment fruit de la recreació historicista dels anys quaranta del segle XX”[23].

Com ja hem comentat més amunt, l’any 1318 Jaume II creava l’Arxiu Reial i l’Arxiu del Mestre Racional[24]. Aquest últim fou instal·lat a un dels dos espais longitudinals, situats a la planta baixa   del Palau Comtal romànic i, per tant, per sota la sala o aula major del Palau Reial. Eren uns espais coberts amb poderoses voltes de canó, que avui en dia encara podem observar. Fins aleshores funcionava com a magatzem annex als estables[25], i ara esdevingué “la dependència de treball amb dipòsit arxivístic que la institució del Mestre Racional[26] necessitava”[27][28]. Aquestes dues institucions foren les úniques que deixaren de ser itinerants, i tingueren seu fixa al palau barceloní. “L’Arxiu del Mestre Racional compartia l’espai amb un altre espai de dimensions molt més reduïdes, però també extremadament important per a l’administració reial, l’arxiu de les portes ferrades o cambra cuirassada palatina. Per raons de seguretat, era important que no donés a l’exterior i a la part de llevant de les voltes quedava absolutament protegit per la muralla romana, la Capella Reial i la grada d’accés a la porta principal del palau”[29]. El nom  “d’arxiu de les portes ferrades o de les portes de ferre es devia al fet que comptava amb la protecció d’una porta i una contraporta reforçades amb planxes d’aquest metall, les quals s’obrien i tancaven amb dues claus distintes[30].

També fou durant el regant de Jaume II es va annexionar una casa que es trobava al que després s’anomenarà carrer de les Escrivanies, estava situada a la part superior del carrer just davant de l’absis gòtic de la catedral; al mig hi havia altres cases, i a la part inferior es trobava la Casa de la Farina, que recordem que a sobre d’ella s’havia construït la cuina del palau. L’any 1326 s’annexionava la mencionada casa i s’incorporava al Reial Patrimoni perquè s’hi pogués instal·lar la Cancelleria Reial quan el rei es trobava a Barcelona. Naixia d’aquesta manera la Casa de les Escrivanies. Es va reformar l’antiga casa per fer un edifici nou i digne. “Tenia diverses plantes. Una escala noble portava a la primera planta, on devia estar situada l’àmplia sala que els escrivans necessitaven per treballar i rebre els visitants que acudien a sol·licitar i recollir els documents”[31].

El Palau durant el regnat de Pere III, dit el Cerimoniós (regna de 1336-1387)

L’obra més important duta a terme per aquest monarca és la construcció del  nou saló del tron, en aquell temps conegut com a Saló de Paraments, avui conegut com a saló del Tinell. Però en realitzà també d’altres.

Així, l’any 1344 el monarca fa construir la capella de sant Jordi o de la reina adossada a la part externa de la Capella Reial . I l’any 1361 mana construir la rectoria, per proporcionar als canonges de santa Eulàlia, encarregats de dir missa diària a la Capella Reial, un espai residencial al complex palatí. Aquesta se situarà en una casa situada a l’actual plaça del Rei, avui en dia encara parcialment visible.  Més tard serà coneguda com a Casa del Botxí, ja que hi viurà aquest singular personatge. 

L’any 1346 iniciarà la construcció de la nova cambra dels oïdors[32] sota el Tinellet, al costat del portal menor, i per tant amb accés directe des del Davallant de la Seu. Hi romangué fins que la reforma de mitjan  segle XVI va elevar l’Audiència al mateix Tinellet de la planta noble.

En un inici el rei Pere III va iniciar, l’any 1340, unes reformes puntuals a l’aula major romànica del palau de Barcelona “destinades a millorar-ne l’impacte estètic i l’habilitat”[33][34]. I a imatge del palau de París dels reis de França va voler que la sala del tron contingués dinou figures que representessin els seus antecessors en el casal de Barcelona, principal llinatge nobiliari de la Corona catalanoaragonesa.  No podem determinar si mai aquestes figures foren començades a ser instal·lades. “Potser el monarca es va adonar al darrer moment que la vella sala romànica resultava massa estreta perquè hi pogués lluir una galeria escultòrica d’aquelles dimensions i qualitat. Qui sap, doncs, si no va néixer d’aquella frustració la idea d’abandonar-ne la reforma per construir el majestuós saló gòtic”[35]. “El rei va voler exaltar la seva dinastia. Així ho indica almenys el cop de timó que va representar la inesperada renúncia a culminar la reforma de l’aula major romànica i de la seva galeria escultòrica i el sacrifici de quasi tots els espais residencials renovats als anys anteriors per aixecar al seu lloc una nova sala gòtica de dimensions espectaculars”[36].

Aquesta sala del tron rep diverses denominacions a la documentació medieval: sala gran o reial, aula major o aula règia, o el tinell major.  Les obres començaren l’any 1359 i estan enllestides l’any 1365. La seva construcció va comportar la demolició de les velles estructures romàniques per damunt del nivell de les voltes romàniques, fent recréixer la caixa romànica per encabir el gran saló, gòtic. L’obra va suposar l’enderrocament del porxo romànic i del primer terrat, un notable recreixement de la caixa estructural, per atorgar-li la llum requerida per la curvatura dels seus espectaculars arcs de diafragma. La nova sala cavalcarà sobre l’antiga androna que permetia l’accés al verger i, per tant, es produeix la unió física amb l’antic palau de santa Eulàlia, unió que no vol dir comunicació: són dos edificis amb diferents alçades,  com a resultat, les dues edificacions es comunicaran lateralment.

El Saló de Paraments es va convertir doncs en una de les sales més grans d’Europa, i “no hi ha cap dubte que la funció principal assignada al saló gòtic era la de sala del tron, el marc arquitectònic ampli i majestuós que requerien les grans cerimònies de la monarquia, concebudes per exaltar la figura del sobirà en majestat”[37]. Estava decorat, tant l’intradós[38] com els laterals de les arcades, estaven decorats amb pintures murals com les que avui en dia es poden admirar a la torre de l’homenatge del castell d’Alcanyís.

Era l’espai on es realitzaven les recepcions de personalitats o de delegacions estrangeres, on l’Audiència Reial sentenciava conflictes a Barcelona, on se celebraven els actes cortesans sumptuosos, com els banquets i les festes reials, seu del que a l’època es coneix com “el córrer les armes”, la celebració cavalleresca amb la qual s’honorava el rei com a cap i membre de l’estament militar”[39], on “s’hi solia dur a terme l’homenatge “de boca i mans”[40] i el jurament de respectar els Usatges de Barcelona i les Constitucions de Catalunya que feien al monarca els oficials reials amb autoritat pública (algutzirs, procuradors, fiscals, etc.) en prendre possessió del càrrec”[41],  espai d’escolta de prèdiques d’importants dignitats eclesiàstiques i  escenari de rellevants cerimònies religioses, o espai on “la majestat sobirana també es veia exaltada en el moment de la defunció del monarca”[42].

La construcció del Saló de Paraments va suposar la desaparició de la major part dels espais residencials de l’antic palau romànic. Al palau petit, la recambra[43] de la Cambra Reial va convertir-se en una habitació fosca i mal ventilada, mentre que a la Cambra Reial[44] el monarca va efectuar diversos pagaments per tal de “renovar el seu dormitori, immediat a la capella, amb una xemeneia i un finestral, amb  l’objecte de poder contemplar el mar des del seu llit”[45], així com reparacions diverses, a les quals acompanyen altres petites de manteniment de l'edifici.

L’apartament reial, doncs, “havia sobreviscut a la construcció del gran saló gòtic. No havia passat el mateix, però, amb les estances de la reina, completament destruïdes en ser enderrocades les dues plantes superiors de la crugia anterior romànica per guanyar l’espai addicional que requeria el nou Tinell. Calia cercar, doncs, un espai alternatiu per a la casa de la reina, alhora que es mirava de recuperar els accessos perduts a un terrat major que havia esdevingut molt més gran que no el precedent, però també sensiblement més alt. El recreixement del palau petit en una planta addicional era la possibilitat més factible”[46]. L’any 1366 començaren les obres per ubicar-hi una nova cambra de la reina. En aquelles dates, el rei Pere el Cerimoniós estava casat amb la seva tercera esposa, Elionor de Sicília, ja coneguda aleshores com “la reina grossa” i, per tant, poc amiga d’anar pujant i baixant cada dia tants pisos per l’escala de cargol. Per aquest motiu el monarca pressiona al bisbe de Vic perquè li cedeixi l’antiga casa de l’orde del Temple a Barcelona. “El sobirà volia unir-la a les cases que el matrimoni reial estava adquirint pels voltants, a fi de crear un complex residencial on es podien allotjar dignament no només la reina i el seu seguici quan s’estaven a Barcelona, sinó també el mateix monarca i els seus servidors sempre que així ho volguessin. (...). L’any 1367 comencen obres de condicionament del què es coneixerà com a Palau de la Reina[47][48].

Les obres al Palau de la Reina no van suposar aturar les obres de la cambra superior ja iniciades. Aquesta fou pensada com una ampliació “del modest apartament reial que tenia just a sota. Per això mateix, i perquè sobresortia per damunt del terrat major, no trigaria a canviar la denominació inicial de cambra de la reina per cambra sobirana[49], Aquesta cambra estava decorada amb un ric paviment ceràmic provinent de València, i recoberta un luxós teginat policrom decorat amb les armes heràldiques de la casa reial. Era una construcció que sobresortia per damunt del terrat major, “que a diferència de l’apartament reial inferior, la nova sala alta havia estat concebuda com a espai noble per rebre visitants de dignitat i celebrar-hi actes solemnes de format mitjà”[50].

També al terrat l’any 1346 el monarca va ordenar la construcció d’una cambra o guardar les armes. Naixia l’arxiu de les armes reials o guarda-roba (on es guarden espases, llances, ballestes, armadures, selles de muntar, estreps, tendes de campanya, etc).

I en el mateix palau petit, vers l’any 1366, l’estança de l’Arxiu Reial[51] va ser ampliat, degut al creixement imparable de la documentació generada, tot incorporant l’estança bessona superior, “la concebuda originalment com a depòsit del tresor. El tresor hagué de retornar així (si és que mai havia arribat a sortir-ne) a l’arxiu vell o arxiu de les portes ferrades, una cambra cuirassada”[52].

Amb relació al verger i els edificis que l’envoltaven, l’any 1346 iniciarà la construcció de la nova cambra dels oïdors[53] sota el Tinellet, al costat del portal menor i, per tant, amb accés directe des del Davallant de la Seu. Hi romangué fins que la reforma de mitjan  segle XVI va elevar l’Audiència al mateix Tinellet de la planta noble. Al 1374 es remunta el Tinellet afegint-hi una planta addicional. Igual que havia semblat oportú el recreixement de l’ala septentrional[54], el monarca ja planificava també el recreixement del Palau de santa Eulàlia pròpiament dit. Les obres s’iniciaren l’any 1377, i “en acabar les obres, el vell palau havia guanyat una planta alta, articulada en una cambra i un estudi, els quals restaven coberts per una terrassa situada al mateix nivell que el terrat major, a manera de prolongació seva”[55]. “Convenia continuar pal·liant la dramàtica pèrdua d’espais residencials que havia implicat la construcció del Tinell, realitat que la recent erecció de la cambra sobirana només havia pogut mitigar de manera molt parcial”[56].

“A l’altra banda de la paret mitgera que s’erigia darrera la llotja septentrional i de la bassa del verger hi havia la Casa del Sagristà[57]. Una mansió de proporcions considerables. (...). Per tal de compensar l’àrea residencial destruïda per encabir el nou Tinell, l’any 1373 s’inicien les negociacions per annexionar al Palau Reial la Casa del Sagristà”[58]. L’annexió s’aconsegueix gràcies a una permuta amb una casa situada a la Baixada del Paradís[59]. Un cop annexionada la mansió del sagristà es reforma, i es converteix en la Casa dels Capellans del Rei.

Adossada a la Casa dels Capellans pel seu lateral meridional (més tocant al palau), existia una segona estructura que també havia estat aixecada simultàniament, la casa del Guarda-roba[60].  El guarda-roba[61] només ocupava la planta baixa de la casa; per sobre tenia dues plantes que contenien altres estances residencials.

El verger pròpiament dit, abans pati posterior del palau, havia esdevingut ara “un espai enjardinat on destacava la presència de tarongers”[62]. I vers l’any 1356 arribarà l’aigua corrent, i per tant el Palau ja no depèn dels pous, i es pot iniciar la construcció d’una bassa o estanc per a peixos.

Consta que en temps de Pere el Cerimoniós ja existia una biblioteca o sala dels llibres,  presidida des de 1362 per un rellotge, el primer que existí a Barcelona.

 

 

[1] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 141

[2] 4] La pàgina web del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona, diu que “el carrer rep el nom per la casa gremial dels freners, els que treballaven el cuir per a les selles de muntar”. Per contra, a Adroer Tasis, A. Mª, 1978, pàg. 40 trobem, “creiem que l’actual carrer de la Freneria es diu així per un defecte de pronunciació  de la casa de la “Farina” o “Franeria”. D’aquí devia venir “Franeria” i “Freneria””

[3] Forma antiga de nomenar farraginal, és a dir, un camp de plantes farratgeres

[4] Duran i Sanpere, A., 1972, pàg. 255

[5] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 148

[6] “La nova capella, havia d’emular, salvant les distàncies, la famosa Sainte-Capelle del Palau Reial de París”; Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 148

[7] Després carrer de la Inquisició, avui en dia carrer dels Comtes

[8] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 144

[9] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 147

[10] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 207

[11] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 207

[12] Creat l’any 1318, al igual que l’Arxiu del mestre Racional, aquest, però, situat a les voltes romàniques del vell palau romànic

[13] Arxiu Reial de Barcelona creat amb l’objectiu d’unificar els fons de tots els territoris de la Corona. Al principi s’hi van custodiar principalment escriptures referents al Patrimoni Reial, així com documents de govern i justícia https://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/arxiu-de-la-corona-darago

[14] “Abundan en nuestras listas de ingresos y salidas de la Cámara real, coronas, garlandas, sombreros de sol cuajados de pedrería, vajilla más bien ornamental que para uso efectivo, armas de todo género con puños bellísimos, destinadas a ser lucidas en grandes ceremonias; objetos de caza, juegos de ajedrez, relicarios, estuches, arquetas, armaduras, balandronets ad servicium radendi barbam, guantes tejidos con hilos de seda y de oro, zapatos de cueros finos, vestuario variadísimo, telas, marfiles, sillas de montar cristianicas y moriscas, capas pro itinere, etc.; desistimos de seguir enumerando, pues difícilmente lograremos dar la sensación deslumbradora que a menudo ofrecen los documentos. Algunas valiosas piezas de vajilla ostentan los «senyals» de las ciudades de Barcelona, Valencia, Zaragoza, etc., probablemente regalos de sus municipios. Se citan con frecuencia juegos de ajedrez moriscos, procedentes de Murcia. Para el infante Alfonso se adquieren unas abarcas doradas con hebillas de plata, confeccionadas en Burgos. Las telas se importan principalmente del Oriente próximo (paños de oro, camellot, camellino) y de Francia y Flandes, abundando las procedentes de París, Saint-Denis, Chálons, Douai, Ypres, Malinas, Brujas y otras ciudades. La afición a los esmaltes se hace bien patente en la ornamentación de los objetos. Pero donde la fantasía en el adorno se desborda es en los carners (zurrones de caza), marsupia (bolsos), los citados balandronets o mandiles para afeitarse, correas, paternosters, orcleria (¿pendientes?), sombreros de sol, espadas, cuchillos, noscas o broches para capas pluviales (de viaje) o de grandes solemnidades, y tantas piezas más”, Martínez Ferrando J. E. ; 1953-1954, pàg. 14

[15] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 237

[16] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 237

[17] Anomenat aleshores Palau de santa Eulàlia

[18] “Que la caixa estructural del palau ja allargada i el Palau de santa Eulàlia arribessin a tocar-se des dels anys seixanta del segle XIV no significa, però que tots dos edificis haguessin quedat fusionats com una sola unitat. El primitiu Palau del Bisbe, per la seva venerable antiguitat, tenia uns nivells sensiblement més baixos, els quals no es corresponien amb els de l’obra romànica comtal  (...). Aquesta realitat va forçar que la comunicació entre ambdues comunicacions del complex reial s’hagués de fer mitjançant el recurs a corredors laterals i escales. Per això mateix, el Palau de santa Eulàlia sempre va mantenir la consideració d’edifici amb entitat pròpia, malgrat la comunicació lateral amb el Palau Reial pròpiament dit”, Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 67

[19] Va continuar existint fins a la mateixa construcció de la sala de parament o Tinell, iniciada 1359

[20] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 359

[21] Aquesta porta, al segle XX fou convertida en finestra, quedant desdibuixada l’entrada històrica al verger

[22] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 359

[23] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 359

[24] La del Maestre Racional era una institució de l'administració central de la corona encarregada del control dels comptes de les magistratures reials en tots els seus territoris (fins al segle XV), amb funcions d'intervenció i, sobretot, de tribunal de comptes. Davant el Maestre Racional rendien comptes els tresorers, els procuradors, l'Escrivà de Ració (L'escrivà de ració és l'oficial real amb més funcions i competències de l'administració de la casa i cort. Era l'encarregat de controlar els comensals regis, el servei de la taula i el proveïment general de la casa i Cort (aliment, vestits...), els administradors de rendes i, en general, tots aquells que, d'una manera o una altra, haguessin manejat diners reals. La unitat de l'ofici es trenca en el s. XV, amb la creació del Maestre Racional del Regne de València (1419) i del d'Aragó (1420) http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/120552

[25] L’altra part de les voltes romàniques continuaran sent estable

[26] “La institució havia de supervisar tots els oficials reials i comissionats extraordinaris dels diversos estats que conformaven la Corona, els quals estaven obligats a retre-li els llibres de comptes de la seva gestió junt amb les “cauteles” o documents justificatius dels ingressos i pagaments enregistrats.”, Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 280

[27] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 279

[28]L’Arxiu del Mestre Racional hi tindrà l’arxiu fins al 1557 quan, a causa de la construcció del Palau del Lloctinent, la zona es reforma per convertir-se en cuina del mencionat Palau

[29] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 282

[30] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 283

[31] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 303

[32] Personal tècnic de l’Audiència o tribunal superior de justícia de la Corona

[33] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 290

[34] El monarca estava emmirallat per palau de París dels reis de França, amb l’aula o Grand-Salle, la sala més gran i solemne de l’Europa medieval, però  la vella i força més petita aula major romànica del palau de Barcelona no podia competir

[35] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 299

[36] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 311

[37] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 329

[38] Cara interior d’una volta, d’un arc

[39] Español Bertran, F., 2010

[40] Homenatge de mans i de boca: acte de besar les mans i la boca del senyor en penyora de compliment de la promesa de servei i fidelitat

[41] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 344

[42] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 337

[43] Coneguda en època moderna com avantsala del tribunal major

[44] (Cambra Reial i recambra) “ambdues estances havien d’acollir un nombre important d’oficials i servidors, els quals dormien a prop del monarca. (...). Dins la cambra reial, al costat del llit del sobirà, havien de dormir obligatòriament i ben armats un o ambdós camarlencs , a més de dos ajudants de cambra. La recambra i d’altres espais immediats encara havien d’encabir un nombre més nodrit de persones: els dos escuders de cambra més antics, un o dos uixers d’armes, el barber, el metge, l’apotecari o el seu coadjutor, un secretari”, Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 242

[45] Adroer Tasis, A. Mª, 1978, pàg. 31

[46] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 242-243

[47] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 246

[48] L’any 1375 la reina Elionor de Sicilia i de Carintia mor, i canvia la denominació del palau: d’anomenar-se Palau de la Reina passa a ser anomenat Palau Menor. Més endavant, el rei Martí l’Humà, tindrà com a projecte vendre el Palau Reial Menor i construir un nou palau a tocar les Drassanes, però per motius econòmics, no ho podrà dur a terme; aleshores decidirà de fer créixer i modernitzar el Palau Reial Major.

[49] cambra superior o sobirana; en contraposició l’antiga Cambra Reial s’anomenarà Cambra Jussana

[50] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 251

[51] “Estança amb porta tancada amb clau, dotada d’armaris i caixes o arques, que també es tancaven amb les seves claus respectives”, Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 260

[52] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 260

[53] Personal tècnic de l’Audiència o tribunal superior de justícia de la Corona

[54] L’ala del verger que dona al carrer dels comtes

[55] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 366

[56] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 365

[57] Una de les principals dignitats catedralícies

[58] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 372

[59] L’inici del procés de compra de les cases propietat del Capítol de la catedral, que arribaven fins a la baixada de la Canonja. Les compres acabaran en temps del rei Martí, 1407, i permetran, al final del procés, incorporar la casa del sagristà i la casa del Cabiscol (responsable del cant litúrgic en un cor catedralici o monàstic), i poder ampliar el palau vers aquella direcció.

[60] Guarda-roba o magatzem dels béns mobles del monarca. La construcció de la cambra sobirana als anys seixanta del segle XIV havia implicat la desaparició de l’antiga guarda-roba gòtica

[61] Constituïa així un espai gairebé diàfan amb capacitat per encabir almenys els trenta-vuit cofres plens d’objectes i materials diversos  que s’hi van trobar després de la mort del rei Martí; Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 376

[62] Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, pàg. 367Bibliografia

Adroer Tasis, A. Mª, 1978, “El Palau Reial Major de Barcelona”, Barcelona , Editorial Fidel, Premi Ciutat de Barcelona 1975

Adroer i Tasis, A. Mª.; 1982, “El palau Major de Barcelona i el convent de Santa Clara”, Medievalia, Núm. 3, pàg. 45-52

Adroer i Tasis, A. Mª; 1988, “Animals exòtics als palaus reials de Barcelona”, Medievalia, Núm. 8, pàg. 9-22

Adroer Tasis, A. Mª.; 1989, “Un Palau Reial frustrat”, Historia urbana del Pla de Barcelona, Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l'Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre de 1985, pàg. 135-143

Corbella i Corbella, J.; 2010,”La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Memòria històrica gràfica”, Volum. 4, Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, Sèrie Gràfica, Publicació Núm. 142

Cócola Gant, A., 2010, “El Barrio Gótico de Barcelona. Planificación del pasado e imagen de marca”, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art, http://hdl.handle.net/10803/2027

Duran i Sanpere, A., 1972, “Barcelona i la seva Història”, Vol. I “La formació d’una gran ciutat”, Barcelona, Editorial Curial, pàg. 251-278

Español Bertran, F., 2010, "La Santa Capella del rei Martí l'Humà i el seu context", Lambard, Núm. 21, pàg. 27-52

Gordi i Serrat, J.; 2020, “El paper dels arbres en l’evolució urbana de Barcelona (1050-1992)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 90, pàg. 9-38

Guàrdia Bassols, M, Garcia Espuche, A., 1992, “Estructura urbana. La transformació callada: 1516-1714”, a Història de Barcelona, Vol.4, “Barcelona dins la Catalunya moderna (segles XVI i XVII)”, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, Barcelona, pàg. 45-101

Jauregui, C.;  Rider, N.;  2020, “L'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona”, Frontissa: butlletí de la CCEPC (Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana Barcelona), Núm. 39, pàg. 16-17

Madurell i Marimón, J. M.; 1936, “El Palau Reial Major de Barcelona. Recull de notes històriques”, Analecta Sacra Tarraconensia, Núm. 12, pàg. 491-518

Madurell i Marimón, J. M. ; 1940, “El palacio real mayor de Barcelona: Nuevas notes para su historia”, Analecta Sacra Tarraconensia, Núm.  13.1, pàg. 89-112

Madurell i Marimón, J. M.; 1941, “Las antiguas dependencias del Palacio Real Mayor de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia, Núm. 14, pàg. 129-154

Martínez Ferrando J. E. ; 1953-1954, “La Cámara Real en el reinado de Jaime II (1291-1327) : relaciones de entradas, y salidas de objetos artísticos”, Ayuntamiento de Barcelona, Anales y Boletin de los Museos de Arte de Barcelona , Vol. XI, pàg. 8-19

Molas Ribalta, P.; 1991, “La Reial Audiència i les Corts de Catalunya", a “Les Corts a Catalunya”, Actes del Congrés d'Història institucional, Barcelona, pàg.  192-197

Mundina García, M.; 2019, “El tribunal de la Inquisición de Barcelona en el siglo XVI”, Eviterna,  Universidad de Málaga (UMA), Núm. 5, pàg. 95-111

Pérez Samper, M. de los Ángeles; 1995, “La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna”, Revista De Historia Moderna, Núm. 13-14, pàg. 51–71

Pujades i Bataller, R. J.;  2017, “La Ciutat medieval dins del Palau Reial”, MUHBA Butlletí Núm. 33, pàg. 4

Pujades i Bataller, R. J.; 2017, “El Palau Reial Major de Barcelona: els grans interrogants”, conferència 9 de maig 2017, MUHBA https://www.youtube.com/watch?v=G3dNcF01PZY

Pujades i Bataller, R. J.;  2018, “Conèixer el Palau reial Major: una llarga evolució històrica”, dins el seminari "El Palau Reial Major", 19 d'abril de 2018, MUBA https://www.youtube.com/watch?v=-_oigfojsn8

Pujades i Bataller, R. J. ; 2023, “Pedra i poder. El Palau Major de Barcelona”, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Riu i Barrera, E, 1989, “Memòria d’excavació de la Capella Reial de Santa Àgata, I. Espai Urbà on esta ubicat”, Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura i mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, pàg. 3-10

Serrano Coll, M.;  2015,“Semblança del rei Martí l'Humà a través de seva promoció artística”,  dins “Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona, 1396-1410 : l'Interregne i el compromís de Casp”,  pàg. 659-678

Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=1&consulta=MCUxK1BhbGF1IFJlaWFsJTQrMDgwMTkzJQ==&codi=27