Barri industrial

La Barcelona Romana ( tornar al mapa)

Dins la ciutat romana s’ha pogut documentar arqueològicament “un barri industrial” amb tallers i factories dedicades a activitats artesanals i de transformació. Està situat a la zona nord de la ciutat emmurallada, i avui en dia es poden visitar les seves restes arqueològiques al subsòl del museu d’història de la ciutat.

A la ciutat hi va haver una fullonica[1] i una tinctoria[2]. “Totes dues instal·lacions, contigües i segurament relacionades entre si, es localitzaven en una àrea perifèrica propera  a la muralla, al costat de les vies de comunicació i de l’entrada de la ciutat”[3]. La datació de totes dues instal·lacions és al segle II, però se’n desconeix el seu moment d’amortització.

Una altra instal·lació industrial que podem trobar és una relacionada amb l’explotació de recursos marítims, una factoria de saló (cetaria) , on “se salava el peix i se n’elaboraven salses, com el garum”[4], datada del segle III i que restaria en funcionament com a mínim fins a la segona meitat del segle V.

També trobem una instal·lació vinícola, datada entre la segona meitat del segle III i els inicis del segle IV. “La instal·lació supera els límits de la insula i envaeix el tram contigu de l’intervallum, on s’erigeixen una sèrie de dipòsits alineats i adossats directament al parament interior de la muralla augustal, com també un gran lacus vinarius associat a una plataforma de premsatge”[5].

[1] Espai on es rentava la roba

[2] Espai on es tenyien teles o peces de roba usades

[3] Beltrán de Heredia, J., 2001, pàg. 48

[4] Beltrán de Heredia, J., 2001, pàg. 58

[5] Beltrán de Heredia, J., 2001, pàg. 66

 Bibliografia

Beltrán de Heredia, J., 2001, “Fullonica i tinctoria. Teles, tints i bugades a l’antiga colònia romana”, dins “De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona”, MHCB, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura Barcelona, Barcelona, pàg. 48-55

Beltrán de Heredia, J., 2001, “Uma factoria de garum i salaó de peix a Barcino”, dins “De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona”, MHCB, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura Barcelona, Barcelona, pàg. 58-63

Beltrán de Heredia, J., 2001, “Raïm i vi a través de les restes arqueològiques: la producció de vi a Barcino”, dins “De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona”, MHCB, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura Barcelona, Barcelona, pàg. 66-71

Comas Solá, M.;  Juan-Tresserras, J.;  Gurri Costa, E.; Beltrán de Heredia, J.,  2006, “Noves aportacions sobre la producció de vi a la Laietània romana: instal.lacions vinícoles i anàlisis de residus”, Quarhis: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Núm. 2, pàg. 92-107