Primitiva església de sant Miquel. La reconversió de les termes en església

La Barcelona Visigoda: Barcinova ( tornar al mapa)

Malgrat que no s’hagin trobat evidències arqueològiques, els experts saben que a partir del segle V les antigues termes públiques d’època romana pateixen un procés de cristianització, amb la construcció d’una primitiva església de sant Miquel, anterior, a la romànica. 

El frigidarium o sala freda del conjunt termal es va convertir en l’església de sant Miquel, que va mantenir el paviment de mosaic del segle II dC.Bibliografia