Primitiva capella-església sant Pau del Camp?

La Barcelona Visigoda: Barcinova ( tornar al mapa)

Arqueològicament s’ha provat que en època romana a la zona hi havia  una villae, el propietari de la qual va fer construir un mausoleu per a ell i la seva família, així com una necròpolis tardoromana. Els arqueòlegs creuen que aquest mausoleu podria haver derivat primer en un oratori i posteriorment en una església o monestir, que dataria entre els segles VI i VIII –de fet, al monestir actual trobem capitells i impostes que daten del segle VI. Sobre aquestes estructures, aprofitant-les o  rehabilitant-les s’hauria constituït una primera comunitat monàstica relacionada amb la conquesta franca de la ciutat l’any 801.Bibliografia