Primitiva capella-església santa Maria del Pi?

La Barcelona Visigoda: Barcinova ( tornar al mapa)

Malgrat que no s’hagin trobat evidències arqueològiques, els experts creuen que en època visigoda podria haver existit una primitiva capella-església de santa Maria del Pi. Així la tradició parlaria d’una església construïda cap al segle V.

Al costat de l’actual basílica del Pi es va trobar una necròpolis dels segles V i VI,  segurament vinculada a una basílica martirial, situada al costat d’un antic camí romà, que permetria als arqueòlegs situar aquesta primitiva església paleocristiana com un exemple de la continuïtat del culte al mateix espai des d’època tardoantiga.Bibliografia