Primitiva capella-església sant Cugat del Rec?

La Barcelona Visigoda: Barcinova ( tornar al mapa)

Malgrat que no es tenen dades arqueològiques, es creu que anterior a l’església romànica de sant Cugat del Rec hauria existit una primitiva capella-església en el mateix indret. Al voltant de sant Cugat del Rec s’han trobat diferents enterraments dels segles V-VI. Els arqueòlegs  creuen que aquí podria haver existit una antiga capella o església, on es trobarien unes relíquies venerades que comportarien que aquesta basílica de caràcter martirial atragués els fidels, amb el desig d’enterrar-se a l’abric d’aquestes relíquies.Bibliografia