La Casa de la Bolla o del General

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Edifici propietat de la Diputació del General, ubicat al carrer sant Antoni Abat, al costat del desaparegut portal de sant Antoni, principal entrada a la ciutat a l’època. En aquesta edificació  es cobrava l’impost de la bolla[1]que gravava el comerç de teixits.

“L’impost de bolla, que gravava, successivament, la producció i el consum de teixits, va ser creat a les Corts de Montsó de 1362-1363 (...), i  es va mantenir fins al 1770, any en què Carles III en va decretar l’extinció definitiva”[2].

“La part de l’impost que gravava la producció de draps i robes de llana —la bolla de plom— variava segons la qualitat i les característiques del teixit”[3]. (...). “A l’igual de la resta de drets percebuts per la Generalitat, la recaptació dels drets de bolla s’arrendava al millor postor, per col·lectes fiscals i per períodes de tres anys, i l’import dels arrendaments s’havia de dipositar periòdicament a la Taula de Canvi de la ciutat de Barcelona. Sobre els arrendataris requeia la responsabilitat del pagament dels salaris dels oficials i el control dels funcionaris encarregats de recaptar directament l’impost i de gestionar-ne els tràmits burocràtics”[4]. La documentació sobre el pagament d’aquest impost, demostra “que existia la resistència a pagar els drets: falsificació de segells de cera i bolla de plom, existència de magatzems clandestins de robes, venda casa per casa de teixits que havien de satisfer drets de bolla, resistència a mostrar els llibres als oficials de la bolla, etc.”[5].

És un edifici de tres plantes construït al segle XVI, on “la façana, composta simètricament i ben conservada (a diferència dels interiors), remet a construccions contemporànies com ara el palau Lloctinent, d'Antoni Carbonell, en què la tradició gòtica es combina amb certes innovacions renaixentistes”[6]. Igual que al palau del Lloctinent trobem l’escut de la Generalitat gravat en diversos espais de la façana.

 

[1] Peça de metall que era posada a cada cap de la peça de roba com a comprovant de pagament de l’impost que gravava la confecció de teixits. http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=bolla&operEntrada=0

[2] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 9

[3] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 9

[4] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 11

[5] Duran i Pujol, M.; 2003, pàg. 33-34Bibliografia

Alcubierre Gómez, D., 2010, “Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Antoni Abat, 54”, COEX, Codi MHCB: 064/10

Duran i Pujol, M.; 2003, “Els Arrendaments dels drets de bolla: un indicador vàlid per mesurar la producció i el consum de teixits?”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, pàg. 9-39

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona: http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=1139&id.districte=01