Casa Centelles

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

La família dels Centelles ja tenia una casa, del segle XIII, al mateix indret on es construiria la nova al centre de Barcelona. “El nou casalici havia d’aparèixer als ulls de tothom al mateix indret, però mostrant-se més poderós, no només en les seves dimensions, sinó en la bellesa i perfecció de les seves pedres i en la incorporació de les noves aportacions estilístiques i escultòriques que arribaven des d’Itàlia. Per això va haver de comprar la resta de parcel·les confrontants amb les cases que ja tenia en propietat”(1).

Així dons a principis del segle XVI, entre els anys 1514 i 1517, la família Centelles comprà part de de les propietats confrontants a la seva casa, i va construir el nou casal, agregant totes les parcel·les del voltant.“Tot indica que el nou casal dels Centelles es va construir de bell nou des dels fonaments (i això explica que no s’hagin descobert restes tangibles d’edificacions anteriors) i amb un disseny unitari”(2).


Consta de tres façanes, la principal de les quals és la que es troba al carrer de la Baixada de sant Miquel que presenta “quatre finestres a l’entresol i quatre balcons a la planta noble. Com sempre, el motlluratge dels brancals és de disseny gòtic”(3) , i un portal cinccentista adovellat; “un nivell més de finestres petites s'anticipa al coronament d'arquets adherits el segle passat. Aquest esquema es reprodueix de manera similar a les altre dues façanes”(4).

Al segle XIX la casa fou coneguda amb el nom dels seus habitants del moment, els Ducs de Solferino.
  

 

 


  1. de Fluvià i Escorsa, A.; González Virós, I.; Vivas, P., 2002, pàg. 20
  2. de Fluvià i Escorsa, A.; González Virós, I.; Vivas, P., 2002, pàg. 21-22
  3. de Fluvià i Escorsa, A.; González Virós, I.; Vivas, P., 2002, pàg. 34
  4. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
     

Bibliografia

de Fluvià i Escorsa, A.; González Virós, I.; Vivas, P., 2002, “El Palau Centelles: Seu del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya”, Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona:
http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=1213&id.districte=01
 

Altre bibliografia que es pot trobar a la biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona http://hdl.handle.net/2117/87607