Casa del Gremi d'Assaonadors

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Originàriament, en el segle XII, els assaonadors (1) concentraven les seves instal·lacions en el carrer “de les soles”, també conegut com d'en Boquer, que tenia en el subsòl el rec o torrent del Merdancar, al qual devien abocar-se les aigües brutes i les deixalles de l'ofici." En els segles posteriors, quan va produir-se el desviament del torrent del Merdancar en direcció cap al rec comtal, les instal·lacions dels assaonadors van tendir a desplaçar-se en aquella direcció, i van acabar ocupant l'entorn de l'actual carrer dels Assaonadors, topònim inequívoc de la localització de l'ofici, els obradors del qual, però, desbordaven el seu marc físic i eixamplaven la seva àrea d’influència pels actuals carrers de Montcada, de la Princesa, de Corders, de Sant Cugat, de Colomines, de Boquer, i les placetes de la Llana, de Marcús i de Santa Caterina”(2).

Fou en aquesta zona, a l’actual carrer dels Assaonadors  on al segle XVII el gremi de assaonadors decidí construir la seva seu.

És un edifici entre mitgeres, amb una façana que dóna a la placeta  d'en Marcús i l’altre al carrer dels Assaonadors; a la cantonada entre les dues façanes es troba l'escut del gremi amb la data de 1628 i una fornícula amb una imatge del seu patró, que va ser destruïda el 1936 i reconstruïda el 1958.

L’edifici fou molt transformat al segle XVIII i reformat de nou el 1852 quan diverses finestres foren transformades en balcons.

 


  1. Un assaonador era un menestral que tenia com a ofici assaonar les pells animals ja netes fins a fer-ne cuir. El terme ve de la paraula sèu (El sèu és el greix cru de vedella, xai o altres animals remugants, especialment aquell que és dur i que es troba al voltant del llom i dels ronyons)
  2. Torras i Ribé, J. M, 1994, pàg. 16
     

Bibliografia

Torras i Ribé, J. M., 1942-, Data de publicació: 1994 , “Els oficis de blanquer i assaonador a Catalunya durant els segles moderns”, Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1994, vol. V, pàg. 11-28, http://hdl.handle.net/2445/22688

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona: http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=127&id.districte=01