Casa Mauri

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

La casa Mauri és un edifici del segle XVII, construït sobre unes estructures relacionades amb una vila romana.

És una casa “amb grans portals rectangulars i balcons de llosanes molt motllurades i llindes amb un fris queixalat, traducció barroca del guardapols gòtic”(1). A la façana destaca una gelosia (2)de fusta.

L’edifici va patir diverses reformes, la més important de les quals fou la de 1872 quan es va annexar a la casa veïna, la casa Finestres. A partir d’aleshores bona part de la edificació fou dedicada a usos industrials. El 1943 fou adquirida per les confiteries Mauri, i d’aquí el seu nom.  

Avui en dia forma part del museu Picasso.

 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona: Casa Mauri
  2. Element arquitectònic decoratiu que impedeix ser vist però permet veure

Bibliografia

Web Museu Picasso http://www.bcn.cat/museupicasso/es/museo/palacio-mauri.html

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona: Casa Mauri (Museu Picasso) http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?id.districte=01&reqCode=inspect&id.identificador=426&