Casa família Ferran o Palau del Correu Vell

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casa del segle XVI, situada al carrer del Correu Vell, que va pertànyer a la família Ferran, la qual, des de mitjans del segle XVI, ostentà durant algunes generacions el càrrec de mestre de correus[1] dins el correu reial. Aquesta família barcelonina va haver d’enfrontar-se, per tal de mantenir el càrrec, amb la família Taddis, que era la família que tenia el monopoli del correu a l'imperi dels Habsburg, Espanya inclosa.  

Durant la Guerra de Successió un dels membres de la família, Felip de Ferran i de Çacirera, el comte de Ferran, fou “ambaixador del Principat de Catalunya davant dels Estats Generals de les Províncies Unides dels Països Baixos i representant dels interessos catalans davant del rei Jordi I d'Anglaterra”[2]. Amb l’arribada dels Borbons el dret successori al correu reial fou eliminat, i la casa de correus es va traslladar a la desapareguda Casa Golorons, a la plaça Regomir.

La casa fou reformada al segle XVIII quan era propietat del fabricant d’indianes Mateu Civil, qui enderrocà la façana i la va reedificar 2 pams més enretirada i amb uns esgrafiats barrocs, de temàtica ornamental; fou restaurada modernament per acollir part del centre cívic del Pati Llimona. De la casa original “se’n conserva del planejament original l’escala coberta en un primer tram i descoberta sobre la volta rampant en el segon, de banda d’alguns elements com la portalada d’accés i els finestrals”[3].

La casa “constitueix una de les millors mostres barcelonines d'escultura decorativa del moment, en la qual conflueixen procediments encara en la tradició gòtica perfils mixtilinis, motllurats amb recursos pròpiament renaixentistes volutes vegetals, escut amb cimera. Cal considerar fruit de la reforma del segle XVIII les crugies més properes al carrer, a més de la façana, amb un gran portal d'arc rebaixat i amb balcons de marc de pedra motllurat, estructura de ferro i llosanes ceràmiques”[4].

 

 

[1] títol de Correu Major de Catalunya

[2] Garcia Espuche, A., 2003, pàg. 307-308

[3] Gea i Bullich, M. , Hernández-Gasch, J., 2012, pàg. 18

[4] Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament BarcelonaBibliografia

Garcia Espuche, A.; 2003, “Els Vilana Perlas i la casa del Regomir del notariat al poder”, Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, Núm.  21, pàg. 267-320

Gea i Bullich, M.; Hernández-Gasch, J.; 2012, “Memòria conjunta de les antigues intervencions arqueològiques al Sector del  de Regomir i Correu Vell”, ACTIUM, Alella

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona: http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=487&id.districte=01