Estudis Generals

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Els anomenats Estudis generals, és a dir, aquelles  institucions d'ensenyament superior, avui en dia coneguts com universitats, estaven situats a la ciutat de Barcelona a la part alta de les Rambles, d’aquí que aquest tram es conegui com la Rambla dels Estudis, molt a prop de la porta de Santa Anna, junt a la porta de Sant Sever, en una de les torres de Canaletes.

Les obres per la seva edificació començaren el 1536 i es van acabar entre 1559 i 1592. Era un edifici adossat a la muralla, i tenia la seva façana principal a la plaça dels Bergants, que des de aleshores passà a anomenar-se plaça de l’Estudi.

El 1720 fou transformat en caserna militar degut a la supressió de la universitat barcelonina per part de Felip V.

Fou enderrocat l’any 1843 per obrir a les muralles la porta d’Isabel II.
 Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 294