Casa Cortada o Palau Maldà

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Gran casa residencial construït per la família Cortada, posteriorment barons de Maldà, al segle XVII, entre els carrers del Pi i de Perot lo Lladre.

La casa va ser construïda sobre una enorme parcel·la, la qual és la “més gran de tota la ciutat vella destinada a una única edificació residencial”(1).

“Té planta baixa i dos pisos amb balcons de llosana de pedra, emmotllurada a totes les obertures, i està coronat per una potent cornisa, a les inflexions de la qual es fa patent l'adaptació de la façana a la corba que el carrer descriu”(2). La seva façana és de pedra, a base de petits carreus amb encintat, i grans carreus molt ben escairats a la cantonera.

El 1942 la planta baixa i l’esplèndid jardí que es trobava al fons de la parcel·la es van convertir en les Galeries Maldà, les galeries comercials més antigues de Barcelona.
 


  1. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
  2. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
     

Bibliografia