Casa dels marquesos de Cerdanyola o Palau Marimon

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casal senyorial del segle XVII, construït per la família Marimon, “família que ja havia destacat durant el segle XIII i que es trobaven situats a una banda social difusa entre el ciutadanatge de Barcelona i la baixa noblesa, com a senyors del castell de Sant Marçal. Es distingiren tant en càrrecs de confiança del rei com en diverses responsabilitats del govern de la ciutat de Barcelona”[1]; marquesos de Cerdanyola des de l’any 1690, títol atorgat  pel rei Carles II a favor de Feliu de Marimon i de Tort. 

“És un bon exemple de construcció civil del segle XVII, en què es fa patent la pervivència de l'organització medieval dels palaus al voltant l'un pati”[2], que conserva una llotja toscana sobre grans arcs rebaixats, “a la qual es té accés des del carrer travessant un vestíbul de voltes rebaixades que comunica amb el carrer a través l'un portal escarser, les portes del qual conserven uns particulars picaportes a l'alçada l'un genet a cavall”[3].

La façana actual, resultat d’una reforma del segle XIX, és de fàbrica neoclàssica, i és el resultat de la renovació dels balcons, els set de la planta principal foren coronats amb frontons, i s’afegí la cornisa que clou l’alçat de l’edifici.

Al segle XX la casa passà a mans dels Sanllehy, marquesos de Caldes de Montbui[4].

 

 

[1] Ferrer i Mallol, Mª.T.; 2007, pàg. 313

[4] Marquesat de Caldes de Montbui és un títol nobiliari creat l’any 1917Bibliografia

Ferrer i Mallol, Mª.T.; 2007 “Altres famílies i membres: l'oligarquia barcelonina”, dins “El "Llibre del Consell" de la ciutat de Barcelona, segle XIV les eleccions municipals ”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Institució Milá i Fontanals, pàg.  269-346

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona

http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=836&id.districte=01