Casa família Santcliment-Palau Mornau

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Casa residencial, construïda vers l’any 1550, que entre els segles XVI i XVII, que va pertànyer a la família Santcliment, i que ocupava una àmplia extensió de terreny entre els carrers Ample i Gignàs, amb una façana al petit carrer del Tonell.  

La família Santcliment posseïa un ric patrimoni al pla de Barcelona. Era una família “que ostentava el marquesat de Rubí i estava tradicionalment vinculada al Consell de Cent, sent-ne molts dels seus membres Conseller en Cap”[1]. També ostentaven el títol de barons de Llinars.

“Durant l'edat moderna la casa havia estat habitada per diversos llogaters fins que, l'any 1771, va ser venuda per Caietà Santcliment al comerciant Antoni Rodoreda, que endegà obres de reparació de la casa”[2].

El nom de palau  Mornau és causat per un dels seus propietaris al llarg de la seva història: el militar Josep Francesc Mornau, qui l’any 1809 utilitzà la seva casa com a lloc de reunió per tramar una conspiració contra els ocupants francesos.  

Posteriorment, l’edifici va ser subdividit, i a principis del segle XX és comprat i transformat en un edifici modernista per Joan Nadal,  motiu pel qual és anomenat de vegades palau Nadal.

“Conserva del moment originari el parament extern de carreus resseguits amb estuc i els emmarcaments de pedra motllurada de balcons i finestres”[3] . Per contra “a l'interior, més enllà de l'estructura del pati amb escala, res no s'evidencia de la construcció primitiva. Contràriament, la reforma modernista s'acusa pertot arreu”[4].

 

 Bibliografia

Ferrer i Mallol, Mª.T.; 2007 “Altres famílies i membres: l'oligarquia barcelonina”, dins “El "Llibre del Consell" de la ciutat de Barcelona, segle XIV les eleccions municipals ”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Institució Milá i Fontanals, pàg.  269-346

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona

http://w10.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=inspect&id.identificador=51&id.districte=01

Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40290