Convent d'Agustines Penedides (Egipcíaques)

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

L’any 1670 el Consell de Cent va acordar establir un lloc on acollir aquelles dones de dubtosa reputació, conegudes com a penedides, i un any més tard comencen les obres per condicionar  l’antic convent de Nostra Senyora de la Victòria, a l’actual carrer de les Egipcíaques, abandonat l’any 1653 a causa d’una epidèmia de pesta.

Aviat, però, els resulta insuficient i l’any 1688 el Consell de la Ciutat compra uns terrenys al carrer de sant Pau, cantonada amb un carreró anomenat Travessera de les Hortes, actual carrer de les  Penedides.

El mateix 1688 comencen les obres i el 1699 ja es pot realitzar el trasllat. “A començament del segle XVIII, hom va decidir sotmetre la comunitat a una regla i amb aquesta finalitat es van cridar unes clarisses que llavors es trobaven a la Casa de la Misericòrdia. Aquesta comunitat va adoptar, però, la regla de Sant Agustí. Va rebre l’autorització papal per erigir-se en monestir el 1712”(1).

Durant la Guerra del Francès la vida de la comunitat es va veure afectada, i el 1836 amb la  desamortització de Mendizábal les monges van ser expulsades del convent.

El 1837 l’edifici fou enderrocat per unir el carrer del Marquès de Barberà amb la rambla dels Caputxins, creant així el carrer de la Unió.

 


  1. Web: Monestirs de Catalunya: Convent d'Agustines Penedides / Egipcíaques

Bibliografia

Web: Monestirs de Catalunya: Convent d'Agustines Penedides / Egipcíaques: http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02egip.htm