Convent de Mare de Déu dels Àngels

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

A finals del segle XV una comunitat femenina de beates va rebre la custodia d’una capella dedicada a Nostra Senyora dels Àngels situada extramurs de la ciutat a tocar del portal de sant Daniel.  Aquell mateix any prengueren l’hàbit de les dominiques.

A principis del segle XVI comencen en aquell mateix indret la construcció d’un convent, però a mitjans de segle el govern de la ciutat fa aturar les obres dons no considera adient la ubicació del monestir, dons aquest podria ser un obstacle per a la defensa de la ciutat.

Com a compensació el Consell de la Ciutat els va concedir una capella al carrer Peu de la Creu. A partir de 1562 les monges es traslladen en aquest indret i comencen la construcció del nou convent. El 1566 el convent va ser acabat.

El convent és un exemple de gòtic tardà, de línies molt sòbries, on destaca la capella de  pòrtic renaixentista. L'església és d'una sola nau de cinc trams amb capelles laterals.

Durant el segle XIX el convent patí dues exclaustracions, 1814 i 1835.

El 1868 passa a ser parròquia, i l’any 1888 la comunitat demana vendre part del convent, permís que arribarà el 1906, quan es ven el convent, passant a ser un magatzem de ferros.

En l’actualitat “es conserven totes les seves construccions profundament modificades”(1).


  1. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 184, traducció del castellà F.Font

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 183-185

Web Ajuntament de Barcelona: Arxiu Municipal de Barcelona: L’Antic Convent dels Àngels http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/menuitem.a09d14181a8397aaca63ca63a2ef8a0c/?vgnextoid=c1274c1d22b20310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=6ad044458885f210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES

Web Monestirs de Catalunya:  Convent de la Mare de Déu dels Àngels http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02ange.htm

Altre bibliografia que es pot trobar a la biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona http://hdl.handle.net/2117/87937