Convent de sant Gaietà

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

El convent de sant Gaietà, també conegut com a convent de l’Expectació de Nostra Senyora i Sant Maties fou fundat el 1666 pels teatins a Barcelona. Aquets havien arribat a Barcelona el 1631 o 1632, i després d’ocupar diverses residències provisionals, construïren aquest convent a la confluència de la plaça de santa Anna i del carrer del Governador (1), avui en dia Duran i Bas.

L’església era de petites dimensions, d’una sola nau i absis rectangular; “el convent era una construcció d’aspecte adust, sense polideses ni ornaments de cap mena, a causa de la severitat i pobresa de la congregació que servia. Edificat a mitjans del segle XVII, ampliat després, fou abandonat el 1835 davant el perill de l’incendi revolucionari. Des d’aleshores, església  i convent foren utilitzats per a diversos menesters”(2).

Un cop el convent fou abandonat, aquest es convertí primer en seu del teatre Tirso de Molina, o teatre Tirso; després s’hi instal·là un club de federalistes, una caserna de bombers, una escola i els jutjats municipals.

L’any 1941 començaren les obres d’enderrocament del convent: “primer fou enderrocat el convent, després l’església, i finalment una casa que hi era adossada, la permanència de la qual impedia la realització de tot un pla urbanístic”(3).

 


  1. O carrer de la Font Cremat o del Ganober
  2. Duran i Sanpere, Agustí. 1972, pàg. 531
  3. Duran i Sanpere, Agustí. 1972, pàg. 531
     

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 203-204

Duran i Sanpere, A.,  1972,  “Barcelona i la seva Història”, Vol. I “La formació d’una gran ciutat” , Editorial Curial