Convent de santa Elisabet / santa Isabel

La Barcelona dels Àustries ( tornar al mapa)

Comunitat de clarisses que l’any 1562 van obtenir autorització per constituir-se en convent; el 1564 van obtenir l’autorització per a la construcció d’un convent i d’una església al carrer d’Elisabets.

L’església era d’una sola nau, amb tres capelles a cada costat; la façana, “de “carreus, tenia una porta rectangular, amb frontó sostingut per pilastres corintis”(1).

La comunitat va tenir que abandonar el convent els anys 1814 i el 1835; finalment el 1880 la comunitat es va traslladar a Sarrià a un nou convent, i l’antic convent i l’església foren enderrocats.
 


  1. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 233, traducció del castellà F. Font

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 233-234