Col·legi de sant Vicent i sant Ramon

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

El col·legi dels dominics fou fundat l’any 1668 al carrer dels Tallers.

L’any 1758 es traslladaren al carrer de sant Pau cantonada amb el carrer de sant Oleguer, a l’alçada de l’actual Rambla del Raval.

En ell s’hi realitzaven estudis de Filosofia i Teologia. “Els plànols i descripcions donen una idea del caràcter relativament modest de l’edifici. El col·legi tenia un petit oratori annex al carrer de sant Oleguer, i les altres dependències s’agrupaven al voltant d’un pati amb pòrtics“[1]. “Constava l'edifici de la capella, col·locada de sud a nord, en el límit occidental del col·legi, davant del carrer de sant Oleguer. (...). L'entrada llavors s'efectuava per una peça del col·legi situada al costat als peus de la capella. Aquesta tenia una sola nau, de 17 metres de longitud per 4,80 d'amplària, senzilla, bé que coberta per una volta dividida per arcs transversals en compartiments, dotats d'una lluneta en cada extrem; és a dir, estil del segle XVIII que la va construir. Mancava de creuer i de capelles laterals, conforme al seu caràcter de mera capella interior. Després d'ella es trobava la sagristia; i al costat de l'Epístola, o sigui al costat oriental del temple, el convent-col·legi; edifici mancat de tot valor artístic, format per un pati, en els costats del qual nord i sud es trobaven unes senzilles galeries, i al voltant de les quals giraven les naturals dependències de la casa. Al peu del costat nord d'aquesta s'estenia al llarg del carrer de la Cadena, de la que separava una tanca, la no menyspreable horta del mateix col·legi”[2].

Durant l’ocupació napoleònica fou desallotjat. El 1835 fou cremat i els dominics es traslladaren a una nova seu a Gràcia. El col·legi s’extingí, però l’edifici fou ocupat l’any 1845 per la comunitat de les Agustines Penedides. Fou enderrocat l’any  1875.

 

 

[1] Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 238

[2] Barraquer y Roviralta, C.; 1906, pàg. 51Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 238

Barraquer y Roviralta, C.; 1906, “Las casas de religiosos durante el primer tercio del siglo XIX”, Imprenta Francisco  J. Altés y Alabart, Barcelona

Garcia Gargallo, M., 2002, “L'Ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona: directori estadístic”, Tesis Doctorals - Departament - Història Contemporània, UB,  http://hdl.handle.net/2445/35525