Convent de sant Sebastià

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

La església o capella de sant Sebastià fou construïda entre els anys 1507-1509 com a exvot per una epidèmia de pesta. “Va estar sota el Patronat de la ciutat des la seva erecció fins al segle XVIII quan passà al servei dels caracciolins (1), que van aixecar al seu costat un convent”(2). 

L’església era un edifici d’una sola nau amb dos trams i absis poligonal. Més tard “a ambdós costats de l’església i darrera d’ella es van aixecar algunes dependències (sagristia, casa pels beneficiaris, etc.)"(3) . L’any 1719 Felip V va cedir l’església a l’ordre religiosa dels caracciolins com a compensació de la destrucció del seu convent per la construcció de la Ciutadella. “El nou cenobi, modest edifici del primer quart del segle XVIII, envoltant el claustre de planta rectangular amb columnes jòniques monolítiques, amb façanes llises, amb finestres sense adorns i torres de planta quadrada, amb teulada a quatre vessants”(4). El convent estava situat en un espai que avui ocupa la part baixa de la Via Laietana. Darrera seu tenia el carrer del Consolat, a la dreta un petit carrer anomenat de Capmany que el separava de l'edifici de la Llotja, davant el passeig d’Isabel II i a l’esquerra la plaça de sant Sebastià.

L’any 1835 el convent fou assaltat, i poc després desamortitzat. La Junta de Comerç de Catalunya va adquirir l’església i el convent i entre els anys 1851 i 1873 el convent va acollir la primera Escola Industrial de Barcelona.

L’església i annexes foren enderrocats l’any 1868, i l’any 1909, arrel de l’obertura de la Via Laietana, el convent també fou enderrocat.


  1. Durant el Concili de Trento l’any 1588 va néixer l’institut de Clergues Regulars Menors, fundat per sant Agustí de Adorno, Francesc Caracciolo i Fabrici Caracciolo.
  2. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 195, traducció del castellà F. Font
  3. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 196, traducció del castellà F. Font
  4. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 196, traducció del castellà F. Font
     

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 195-196