Església i Convent de sant Felip Neri

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

"Tant la plaça Sant Felip Neri com el carrer Montjuïc del Bisbe no figuren ni al fogatge de 1497 ni al de 1516, sembla doncs que serien camins d’àmbit privat durant la baixa edat mitjana. A la pròpia plaça hi ha documentat l’existència d’un antic cementiri d’època medieval. A finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII es produeix una gran remodelació de la zona, prèvia a la construcció de l’església iniciada el 1748 en el solar d’unes cases de la família Cabrera”(1). L’any 1673 la Congregació (2) dels Felipons s’instal·là a l’actual plaça sant Felip Neri, i més tard s’inicià la construcció de l’església com a dependència del convent.

Aquell mateix any van beneir una capella provisional, substituïda per una de millor l’any 1677. L’any 1721 s’iniciaren les obres de l’actual església;  sabem que l’any 1748 s’adquireixen “alguns solars i part de l'antic cementiri de Montjuic del Bisbe per ampliar l'àmbit de l'església”(3);  l’any 1752 l’església fou acabada. “Es tracta d'una església de nau única i capelles laterals intercomunicades, creuer i absis rectangular, trets típics del segle XVIII català. La façana, de línies simples i coronament semicircular, que recorda traces d'enginyers militars, conté, entre el portal i un òcul, una fornícula amb imatge del sant titular, similar a la que hi ha al mur de l'església que dóna al carrer Palla”(4).

Durant la segona meitat del segle XVIII el convent o residència dels felipons fou reedificat en bona part. Aquest s’aixeca al costat de l’església i té una façana molt simple; al seu interior es troba un claustre tancat de dues plantes.

 


  1. Petit Gil, J., 2001, pàg. 6
  2. Congregació de Sacerdots Seculars de l’Oratori
  3. Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, pàg. 213, traducció del castellà F. Font
  4. Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona
     

Bibliografia

Ainaud, J.; Gudiol, J.; Verrie, F. P., 1947, “Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pàg. 213-214

Petit Gil, J., 2001, “Intervenció arqueològica C. Montjuïc del Bisbe 4-6 i Pl. Sant Felip Neri”, Codi MUHBA: 026/11, Antequem

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?id.districte=01&reqCode=inspect&id.identificador=1176&