Casa Fàbrica Magarola

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

L’any 1755 els germans Margarola i de Margarit van fundar una fàbrica d’indianes al carrer dels Tallers. Per a la seva construcció, primer van haver de comprar sis parcel·les d’origen medieval, enderrocar-ne les cases i realitzar una nova alineació.

L’any 1779 demanaren permís a l’Ajuntament per edificar una gran casa-fàbrica. L’edifici resultant era una casa amb façana al carrer dels Tallers, de planta baixa, tres plantes i golfes, que encara avui en dia podem observar. Consta d’una façana molt extensa, d’un  neoclassicisme acadèmic, composada per tres cossos simètrics realitzada amb grans carreus de pedra. “Ultrapassada l’entrada principal i l’escala de la planta noble, s’accedia a un pati que arribava per la part posterior fins a la Muralla de Terra i al voltant del qual s’organitzaven les “quadres” o obradors, construïts amb la clàssica estructura d’arcs”(1).

El  1790 es produeix el tancament de l’empresa dels germans  Margarola i de Margarit; a partir d’aleshores la fàbrica acollí diverses activitats industrials. “A la primera dècada del Noucents, l’antic palau del carrer dels Tallers va ser també ocupat de forma parcial per entitats de caire cultural: l’Ateneu Obrer de Barcelona i el Círculo Mallorquín”(2).


  1. Artigues i Vidal, J., 2011, pàg. 262
  2. Artigues i Vidal, J., 2011, pàg. 263-264
     

Bibliografia

Artigues i Vidal, J., 2011, “Les fàbriques d'indianes com a model d'espai fabril”, Barcelona Quaderns d'Història, Núm. 17 (La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850), pàg. 253-279

Web Cercador Patrimoni Arquitectònic Ajuntament Barcelona http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/editElement.do?id.districte=01&reqCode=inspect&id.identificador=456&

Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=MCUxK01hZ2Fyb2xhJTQrMDgwMTkzJQ==&codi=42583