Duana

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

Al llarg del segle XV o bé ja durant el segle XVI la Duana s’instal·là al mateix conjunt arquitectònic que el Pallol, el Pastrim, l’antiga Hala de Draps i la Sala d’Armes. Entre els anys 1663 a 1668 aquest edifici es reformà i amplià per tal d’adaptar-lo com a residència dels virreis a Catalunya.

Seria aleshores que s’hauria construït una antiga Duana en l’emplaçament on es construí la Vella Duana. D’aquesta antiga Duana no en tenim referències, però sabem que el foc la destruí l’any 1777. 

Va caldre aleshores construir-ne una de nova. Aquesta fou construïda  entre els anys  1790 i  1792. Malgrat ser un edifici construït en època de Carles IV “el programa iconogràfic es desenvolupa al voltant de la figura del seu predecessor, Carles III”[1].

L'edifici es caracteritza “pel seu allunyament de l'academicisme present en algunes construccions contemporànies, en pro d'un estil sobri, però efectista amb estucs que imiten marbre i motllures afrancesades”[2]. És una construcció de grans dimensions, disposada a quatre vents, que s’organitza al voltant d’un pati central “al voltant del qual es distribueixen les dependències dels diferents pisos i els accessos a aquestes”[3]. Té una planta rectangular i tres nivells d’alçat. “Destaca la gran sobrietat del conjunt, allunyat dels models classicistes habituals en l'arquitectura monumental de l'època; així i tot l'edifici es caracteritza per l'horitzontalitat del frontis a través de l'ús de recursos com motllures, cornises, pilastres i diferent tipus d'acabats dels murs”[4].

L’any 1902 fou destinat a Govern Civil. Actualment és la seu de la Delegació del Govern.

 

 Bibliografia