Palau Magarola

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

El palau Magarola és un edifici del segle XVIII construït en l’indret on havia existit la procura (1) de Montserrat a Barcelona. Aquesta fou construïda l’any 1459 i “al cap de poc es va enriquir amb una porta renaixentista i un frontó adornat amb un relleu escultòric”(2).  

A finals del segle XVI la procura “se’ls va fer petita i es van traslladar al carrer de la Vidreria. Aleshores la casa va passar successivament als pares carmelites, després a Joan de Cardona, preceptor de Felip II, i finalment als Magarola, que la van adquirir a mitjan segle XVIII”(3). D’aquella primitiva edificació només se’n conserva una capella dedicada a la mare de déu de Montserrat.

Els Magarola van instal·lar-se en aquest immoble i van construir un palau que s’acabà l’any 1772. L’any 1846 fou molt reformat, afegint-ne un tercer pis i realitzant canvis a la façana; l’any  1866 tornà a patir reformes importants quan s’hi “va afegir un quart pis, s’eliminà la capella de la Mare de Déu de Montserrat, s’obrí l’entrada al passatge, i es traslladà el frontó escultòric al passatge Magarola”(4).


  1. Representacions o delegacions d’alguns grans monestirs, establerts a Barcelona per facilitar el tràmit dels seus assumptes
  2. Permanyer, LL., 1987, pàg. 151
  3. Permanyer, LL., 1987, pàg. 151
  4. Permanyer, LL., 1987, pàg. 151
     

Bibliografia

Permanyer, LL., 1987, “Història i misteri del Palau Magarola”, Barcelona Metròpolis Mediterrània, Núm. 6, pàg. 150-151, Ajuntament de Barcelona

Web Nomenclàtor Barcelona: Magarola, passatge de:  http://w10.bcn.cat/APPS/nomenclator/frcontent.jsp?idioma=0