Palau Magarola

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

La família Magarola era un llinatge nobiliari , procedent d’Esparreguera, a la comarca del Baix Llobregat, des d’on s’anirà expandint pel territori. De la branca establerta a Barcelona en sorgiran personatges que  ocuparan càrrecs a la cort reial i a la judicatura. “En tot cas els Magarola ja devien ésser prou importants quan el 1594 compraren un bell edifici al centre de Barcelona, en el carrer de Portaferrisa, l’anomenat després Palau Magarola”[1].

El palau Magarola és un edifici del segle XVIII construït sobre restes d'un antic edifici dels segles XV-XVI, en l’indret on havia existit la procura[2] de Montserrat a Barcelona. Aquesta fou construïda l’any 1459 i “al cap de poc es va enriquir amb una porta renaixentista i un frontó adornat amb un relleu escultòric”[3].  

A finals del segle XVI la procura “se’ls va fer petita i es van traslladar al carrer de la Vidreria. Aleshores la casa va passar successivament als pares carmelites, després a Joan de Cardona, preceptor de Felip II, i finalment als Magarola, que la van adquirir a mitjan segle XVIII”[4]. D’aquella primitiva edificació només se’n conserva una capella dedicada a la mare de déu de Montserrat.

Els Magarola van instal·lar-se en  aquest immoble i van construir un palau residencial que s’acabà l’any 1772. L’any 1846 fou molt reformat, afegint-ne un tercer pis i realitzant canvis a la façana. L’any 1866 tornà a patir reformes importants quan s’hi “va afegir un quart pis, s’eliminà la capella de la Mare de Déu de Montserrat, s’obrí l’entrada al passatge, i es traslladà el frontó escultòric al passatge Magarola”[5].

Una branca mercantil dels Magarola, els germans Francesc i Fèlix  de Magarola i de Margarit, l’any 1755 funden una fàbrica d’indianes al carrer dels Tallers: la casa fàbrica Magarola.

 

 

[1] Mercader Saavedra, S.; 2006, pàg. 101-102

[2] Representacions o delegacions d’alguns grans monestirs, establerts a Barcelona per facilitar el tràmit dels seus assumptes

[3] Permanyer, LL., 1987, pàg. 151

[4] Permanyer, LL., 1987, pàg. 151

[5] Permanyer, LL., 1987, pàg. 151Bibliografia

Fons Magarola Arxiu Biblioteca de Catalunya novembre 2009 Codi de referència: CATBC Fons Magarola https://docplayer.es/71197599-Fons-magarola-arxiu-biblioteca-de-catalunya-novembre-2009.html

Mercader Saavedra, S.; 2006, “El retaule barroc de Sant Bernardí de la catedral de Barcelona: noves dades a l’entorn de D. Jeroni de Magarola”, Matèria: Revista d’Art, Núm. 6, pàg. 101-124

Permanyer, LL., 1987, “Història i misteri del Palau Magarola”, Barcelona Metròpolis Mediterrània, Ajuntament de Barcelona, Núm. 6, pàg. 150-151

Pi i Arimon, A. A.;  1854, “Barcelona antigua y moderna descripción é historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días”, Tomo I, Barcelona: Imprenta y Librería Politécnica de Tomás Gorchs, pàg. 554