Casa Mercader

La Barcelona de la Ciutadella ( tornar al mapa)

A inicis del segle XVIII es construeix una casa benestant al carrer Lledó segurament sobre estructures més antigues. “Tot i que actualment no és visible cap testimoni constructiu i material anterior a les cronologies barroques la façana de la casa que dóna al carrer Sotstinent Navarro forma part del traçat murari romà. Malgrat les obertures barroques visibles a dita façana, molt probablement a sota del revestiment encara es conserven algunes de les finestres del mur defensiu romà i especialment alguna de les torres”(1). Les reformes que ha sofert al llarg del temps han modificat l’estructura interior del projecte original barroc.

Entre els anys 1857 i 1993 fou la seu del Col·legi de sant Rafael i Asil de Serventes. Actualment l’edifici està rehabilitat i acull una Escola de Turisme.

És un edifici de planta rectangular, articulat a l'entorn d'un pati amb escala de dos trams i coberta amb voltes d'aresta sobre arcs rampants, al voltant del qual “es desenvolupen els recorreguts i les dependències dels diversos nivells. L'edifici disposa de cinc nivells d'alçat (planta baixa, entresòl, principal, primer i segon pis) tot cobrint-se la finca amb un terrat pla transitable”(2). Aquest pati constitueix “un dels millors exemples d'escala coberta de l'arquitectura domèstica benestant barroca”(3). La façana principal, afrontada al carrer Lledó conté uns esgrafiats que revesteixen els murs a partir de la planta baixa; en ella s’obre una gran portalada que serveix com accés a la casa. 

 


  1. Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
  2. Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
  3. Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
     

Bibliografia

Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=40417