Estacions de ferrocarril

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

La primera estació de ferrocarril a Barcelona, i a l’Espanya peninsular, es va construir en uns terrenys situats a l’inici de l’avinguda del Cementiri, molt a prop del portal de Mar i del port. La línia fou inaugurada l’any 1848 i feia el trajecte entre Barcelona i Mataró. 

La segona línia, inaugurada l’any 1854, cobria el trajecte entre Barcelona i Granollers; l’estació, estava ubicada dins el recinte emmurallat, on avui es troba l’estació de França.

 Bibliografia

Alcaide González, R., 2005, “El ferrocarril como elemento estructurador de la morfología urbana: El caso de Barcelona 1848-1900”, Scripta Nova Vol. IX, Núm. 194 (65), Universitat de Barcelona