Porxos Vidal Quadras

¡Abajo las Murallas! ( tornar al mapa)

La família Vidal Quadras, originària de Sitges, va emigrar a  Amèrica, Veneçuela, primer, i Cuba després, retornant posteriorment a Catalunya on van crear una important casa de banca.

Entre març 1835 i l’agost de 1836 el Ministeri de Guerra subhastà diversos lots de solars urbanitzables “resultant de l’enderrocament de la muralla de Mar, entre el portal de la Pau i el port comercial de Barcelona”[1]. Els germans Vidal Quadras, juntament amb Josep Xifré o els germans Baradat i Rius van ser els promotors d’aquest primer eixample a Barcelona.

 Els Vidal Quadras, en retornar a Catalunya van decidir  construir un edifici on residir seguint  “el model de les cases d'en Xifré, acabades cinc anys abans, ja que forma part d'un projecte general i unitari configurat pel front del passeig d'Isabel II definit per l'enginyer Josep Massanès”[2]

Foren construïts l’any 1842 i cinc anys més tard els germans Vidal Quadras obrien la Casa de Banca Vidal Quadras en el mateix edifici, situada a la cantonada del passeig d'Isabel II amb el carrer Sota Muralla, per on tenia la seva entrada.

L’edifici ocupa tota una illa de cases, de planta no rectangular, “sinó que un dels costats, el que dóna al carrer Pas de la Muralla, està en diagonal respecte els altres. Consta de planta baixa, tres plantes, golfes i terrat . La façana principal dóna al passeig d'Isabel II. A la planta baixa hi ha els porxos formats per tretze arcades més una a cada lateral. Corona l'edifici un fris, on se situen les petites finestres rectangulars de les golfes, i una cornisa que aguanta la barana de balustres del terrat”[3]

 

 

[1] Rodrigo y Alharilla, M., 2007, pàg. 266Bibliografia

Castañeda Peirón, L., Rodrigo y Alharilla, M.; 2004, “Los Vidal Quadras: familia y negocios, 1833-1871”, Barcelona Quaderns d’Història, Núm. 11, pàg. 115-144

Rodrigo y Alharilla, M.; 2007, “Indians a Catalunya: capitals cubans en l'economia catalana”, traducció de Tarragona i Castells, J.; Barcelona, Fundació Noguera, Col·lecció Estudis, Núm. 36

Rodrigo y Alharilla, M.; 2009, “Una saga de banqueros: la familia Vidal-Quadras”, Historia Social, Núm. 64, pàg. 99-119

Web Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=62&consulta=MCU0KzA4MDE5MyU5KzA4LjAyLiU=&codi=42620